Om mentor|motor

mentor|motor drivs av mig, Anna Forsaeus. Jag har drivit företag i många år och inom många branscher. Jag har också arbetat på Drivhuset vid Högskolan Väst i Trollhättan som projekt- och utbildningsledare och undervisat i entreprenörskap på ett flertal olika yrkeshögskole- och högskoleutbildningar.

Jag jobbar helt med evidensbaserade metoder. (Det vill säga metoder som testats av forskare inom entreprenörskap i hela världen. Hör av dig om du vill ha tips på referenslitteratur!)